Vioforoterapia

Vioforoterapia - Gabinet Diagnozy i Terapii Psycho - Pedagogicznej w Świdnicy

Vioforoterapia, czyli magnetostymulacja systemem Viofor JPS polega na specyficznym oddziaływaniu na organizm wolnozmiennym polem magnetycznym o niskiej wartości indukcji. W efekcie tego działania w organizmie człowieka zostają uruchomione mechanizmy pozwalające w bezpieczny sposób przywrócić jego naturalną równowagę, co prowadzi do poprawy stanu zdrowia i złagodzenia, lub ustąpienie licznych dolegliwości takich jak:

 • nerwice
 • jąkania
 • bezsenność
 • moczenie nocne
 • migreny
 • alergie
 • bóle reumatyczne

Możliwość terapeutycznego stosowania pól magnetycznych w medycynie są wynikiem podstawowych efektów biologicznych, poznanych w badaniach doświadczalnych i klinicznych. Należą do nich przede wszystkim działania:

 • poprawiające tkankową utylizację tlenu
 • wazodilatacyjne
 • regeneracyjne
 • antyspastyczne
 • przeciwbólowe

Usprawnianie dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego metodami poprawiającymi ogólny rozwój psycho - fizyczny coraz częściej wspomagane jest w medycynie światowej zabiegami takimi jak magnetostymulacja.

Korzystny wpływ Vioforu JPS u dzieci wykazano w działaniu poprawiającym koncentrację uwagi, (zwłaszcza u dzieci z nadpobudliwością psycho - ruchową i dzieci z zespołem Downa). Celem pracy jest ocena wpływu zabiegów magnetostymulacji u dzieci z objawami opóźnienia, lub uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego usprawnianych metodami neurorozwojowymi. Z powodu zaburzonego rozwoju psycho - motorycznego, który oceniono testami Monachijskiej Fundacjonalnej Diagnostyki Rozwojowej jest uzyskanie umiejętności raczkowania, siadania, chodzenia, rozwoju percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, kontaktów interpersonalnych i normalizacji napięcia mięśniowego.

W okresie szkolnym magntostymulacja wspomaga koncentrację uwagi, wyrównywanie zaburzeń parcjalnych, ogólną poprawę stanu dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Wszystkie zabiegi magnetostymulacji w tut. Gabinecie stosowane są wg metod dr. Med. Univ. Christiana Thuile - "Praxis der Magnetfeldtherapie" z bardzo dobrymi wynikami.

Zobacz również