Wady wymowy

Wady wymowy - Gabinet Diagnozy i Terapii Psycho - Pedagogicznej w Świdnicy

WADY WYMOWY NIE SĄ DZIEDZICZNE! Dziedziczymy budowę narządów mowy (stąd czasami dzieci posiadają takie same wady wymowy jak ich rodzice), lub wrażliwość, czyli strukturę układu nerwowego (u jąkających się). Wszystkie wady wymowy u prawidłowo rozwiniętych dzieci są uleczalne, pod warunkiem, że wcześnie podjęta zostanie terapia. Każdy dzień wadliwego mówienia pogłębia defekt i nie pozwala rozwijać się naszemu dziecku intelektualnie, a co za tym idzie ma bardzo niekorzystny wpływ na naukę szkolną; szczególnie czytania i pisania (ten sam ośrodek w mózgu odpowiedzialny jest za mowę, czytanie i pisanie, oraz liczenie - brak treningu poprawności mówienia nie rozwija prawidłowo lewej półkuli mózgu, powodując ogromne defekty szkolne).

Dlatego też dziecko opóźnione w mowie sygnalizuje nam, iż rozwój funkcji potrzebnych do poprawnej nauki w szkole odbywa się nieharmonijnie, lub wadliwie (często przy bardzo wysokim intelekcie) i nie leczone w przyszłości objawi się nieprawidłowościami w szkole.

Zdarza się, iż rodzice nieświadomi skutków nie reagują na te objawy, tłumacząc wadliwą artykulację "pieszczeniem się", "słodkim mówieniem", bądź nakazują dziecku mówić poprawnie napominając i zawstydzając je, kiedy przy "obcych" dziecko mówi źle. Takie uwagi najczęściej zniechęcają dziecko do werbalizowania swoich przeżyć, a także powodują "zamknięcie się" na otoczenie i pozostawanie "w swoim świecie", co bardzo utrudnia poprawne kontakty czasami także w dorosłym życiu.

JĄKANIE

Z punktu widzenia lekarskiego jąkanie nie jest chorobą, lecz objawem chorobowym, występującym w rozmaitych schorzeniach układu nerwowego (podobnie jak kaszel jest objawem rozmaitych schorzeń dróg oddechowych). Wg Gutzmana należy uważać je za nerwicę układu ośrodkowego. Do najczęściej wymienianych przyczyn jąkania należą:

  • dziedziczenie skłonności do jąkania w formie niepełnowartościowego systemu nerwowego
  • chwiejność układu wegetatywnego
  • wstrząs nerwowy, lęk, gniew, ból, a także uraz fizyczny
  • zmiany chorobowe w drogach motorycznych mózgu
  • wymagania szkolne przy dużych zaburzeniach parcjalnych

W zależności od rozpoznania metody leczenia jąkania dobierane są indywidualnie i w znakomitej większości przypadków zakończone są dużym sukcesem (doprowadzając do całkowitego wyleczenia). Im wcześniej podejmiemy leczenie, tym krócej trwa proces powrotu do poprawnego mówienia.

Zobacz również